Om Marika

Barnensbästamma är:

född 1969

mamma till fem barn, utspridda på 10 år, dessutom moster till tre

ännu alltför naiv och godtrogen för sitt eget bästa, men hon lär sig

fortfarande hoppfull om livet