• warning: include_once(./themes/engines/phptemplate/phptemplate.engine) [function.include-once]: failed to open stream: No such file or directory in /home/marikals/public_html/includes/theme.inc on line 155.
  • warning: include_once() [function.include]: Failed opening './themes/engines/phptemplate/phptemplate.engine' for inclusion (include_path='.:/opt/alt/php53/usr/share/pear:/opt/alt/php53/usr/share/php') in /home/marikals/public_html/includes/theme.inc on line 155.

Utbildning ≠ kunskap

Submitted by marika on 2010-08-10 09:34

Vi har (än så länge, det kan förhoppningsvis ändras rätt snart) en utbildningsminister som tycker det är en alldeles lysande idé att lagstifta om att föräldrar till "bråkiga elever" (vad nu kriterierna för detta omdöme är) ska sitta med i klassrummet.

Vi har en läroplan som utförligt beskriver skolans mål och riktlinjer, där vi kan läsa om skolans arbete för "människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta", om hur "skolan skall främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse", om hur "undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den skall med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling", och "undervisningen skall bedrivas i demokratiska arbetsformer och förbereda eleverna för att aktivt deltaga i samhällslivet. Den skall utveckla deras förmåga att ta ett personligt ansvar".

Vidare ska skolan "främja elevernas harmoniska utveckling. Detta skall åstadkommas genom en varierad och balanserad sammansättning av innehåll och arbetsformer" och "skolan skall sträva efter att vara en levande social gemenskap som ger trygghet och vilja och lust att lära."

Det låter väl jättebra.

...och samtidigt har vi en utbildningminister som är "rätt övertygad om att Kalle som spelar Allan och ska vara cool i klassrummet kommer att uppföra sig betydligt bättre om mamma eller pappa sitter på en stol längst bak i klassrummet."

I läroplanen står också att "Kunskap är inget entydigt begrepp. Kunskap kommer till uttryck i olika former – såsom fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet – som förutsätter och samspelar med varandra."

Nån fler än jag som skulle vilja sätta Jan Björklund i skolbänken igen?

Föräldrar ska stävja skolstök
Föräldrar ska vakta bråkiga barn i skolan
Tvinga föräldrar sitta med i klassrummet